Montefiore 15 17, Kiryat Ono

Entrepreneur

Ashdar Boutique LTD

Program

Residential

Units

82 units

Status

Architectural design
Montefiore 15 17, Kiryat Ono
No items found.
No items found.